Katarzyna Lisiecka

NAPISZ DO MNIE

3

ZAJĘCIA

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna. Ma za sobą kilkuletni staż pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. Otwarta na potrzeby i oczekiwania dziecka, stawiająca jego dobro ponad wszystko. Z zaangażowaniem budzi w dzieciach ciekawość otaczającym światem, rozwijając w nich jednocześnie twórcze działanie i myślenie. W trosce o wszechstronny rozwój dzieci, nieustannie poszerza swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych kursach i warsztatach metodycznych. Certyfikowany Trener 1 st. Sensoplastyka® , Animator zabaw dziecięcych, Trener Metody Ruchu Rozwijającego. Uważa, że dzieci nigdy nie marnują swojego czasu, nawet gdy myślimy, że nic nie robią. Nieustannie chłoną świat całym sobą i  dlatego powinniśmy mądrze się z nimi bawić, dawać im poczucie bezpieczeństwa, wiarę w siebie oraz odwagę do kreatywnego działania.

ZAJĘCIA
CENA

Sensoplastyka®

30 zł

ZOBACZ

Kurs Brainy

390 zł

ZOBACZ

Weekendowe warsztaty Brainy

250 zł

ZOBACZ

Napisz do mnie

   Zapoznałem/Zapoznałam się i akceptuję Politykę Prywatności